27 Ocak 2012 Cuma

Kendin İçin Ne Yaptın?

2 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Kendin için ne yaptın başlıklı anketimize bugüne kadar 21 arkadaşımız dava açtım cevabını vermiş.
 Bir önceki haberimizde  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yozgat Bölge Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı olarak görev yapan Bir arkadaşımızın Araştırmacı kadrosuna atanmasının anayasa aykırı olduğunu iddia ederek açmış olduğu dava da İdare mahkemesinin konuyu Anayasa mahkemesine taşıdığını belirtmiştik.

Diğer Bakanlıklardan dava açan arkadaşlarımızdan, açtıkları dava süreci ile ilgili bilgilerini paylaşmalarını istirham ediyoruz.

Bu arada değerli arkadaşlarımızdan özellikle sendika üyeliği bulunanların meclis gündeminde bulunan toplu sözleşme yasasının yürürlüğe gireceğini dikkate alarak araştırmacıların kaybolan mali haklarının pazarlık sürecinde masaya taşınması için girişimlerde bulunması çok yerinde olacaktır

23 Ocak 2012 Pazartesi

Yozgat İdare mahkemesi anayasaya aykırılık iddiasını yerinde buldu

7 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yozgat Bölge Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı olarak görev yapan Bir arkadaşımızın Araştırmacı kadrosuna atanmasının anayasa aykırı olduğunu iddia ederek açmış olduğu dava da Yozgat İdare Mahkemesi, İddiayı yerinde bularak konuyu Anayasa mahkemesine taşımıştır.
Araştırmacı olarak atananlar adına ümitli bir gelişme olan bu kararı aşağıda yayınlıyoruz. 
Tüm açılan davalarda diğer İdare Mahkemelerinin de aynı yönde karar vererek konuyu Anayasa Mahkemesine taşımasını ve Yüksek mahkemenin KHK'lerın ilgili maddelerini iptal etmesini ümit ediyoruz
       T. C.      YOZGAT  İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2011/1072 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA ANKARA
Davacı .............. vekili AV. ............... tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yozgat Bölge Müdürlüğünde bölge müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3. maddesi uyarınca Yozgat İl Gıda, Tarım v e Hayvancılık Müdürlüğü 'ne araştırmacı olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Yozgat Valiliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'na karşı açılan davada, dava konusu işlemin dayanağı olan 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 3.maddesinin Anayasa hükümlerine aykırı olduğu düşüncesi ile 6216 sayılı Yasanın 40.maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi'nce "somut norm denetimi" yapılmak üzere Anayasaya aykırılık itirazında bulunulması gerektiği sonucuna varılarak, Mahkememizin 15.12.2011 tarihli ara kararı ile, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 3.maddesinin A nayasa’mızın 2. maddesine, 36.maddesine ve 91.maddesine 2. fıkrasına aykırı olduğu ve Anayasa Mahkemesi’nce iptali gerekeceği düşüncesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca itiraz yoluyla incelenmek üzere Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildiğinden, dava dosyamızın onaylı örneği dosya yazımız ekinde gönderilmiştir. Gereği arz olunur. 17/01/2012 Başkan 94883

16 Ocak 2012 Pazartesi

Torba Kanun söyletisi

13 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Son günler de bazı Bakanlık koridorlarında, Araştırmacıların durumunu düzeltecek şahsa bağlı kadroya dair söylentiler duyulmaktadır. 

Bu dedikoduların doğru mu? yanlış mı? olduğu konusunda bilgisi olan arkadaşları paylaşıma çağırıyoruz. Yeni bir oyalama taktiği mi? yoksa elle tutulur gözle görülür somut bir çalışma var mı? gerçekten merak ediyoruz. 

İstenildiği takdirde yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde yapılabileceği 13 Ocak 2012 Tarihli ve 28172 Sayılı 1. Mükerer Resmî Gazete'de yayımlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 6266 sayılı Kanundur. En son 666 saylı KHK ile düzenlenen 375 sayılı KHK'da görülen lüzum üzerine hızlı bir şekilde yeni bir düzenleme yapılmış, ancak Araştırmacıların mali hakları ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.

 Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. 

Ancak; şu karlı Ankara havasında bilgiler o kadar karanlık ve puslu ki insan doğal olarak ümidini yitirmeye başlıyor...

13 Ocak 2012 Cuma

Sağlık-Sen’den Araştırmacı Kadrosuna Atananlar İçin Bakanlığa Başvuru

9 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ile merkez ve taşra teşkilatında araştırmacı kadrosuna geçirilen idarecilerin, halen yürüttükleri görev üzerinden ek ödeme alması talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.

Başvuruda, 663 Sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanan personelin, halen 663 sayılı KHK' nın yayımından önceki görevlerini yürüttüğü ancak, kendilerine döner sermaye gelirlerinden yapılan ödemeler, araştırmacı kadrosundan yapıldığından, fiilen yürüttükleri görevin döner sermaye ek ödemesinden yararlanamadıkları belirtilerek, "personel katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, personelin fiili katkısı oranında, yürüttüğü görev ve üstlendiği risk karşılığı yararlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle de, araştırmacı kadrosuna atanan personelin, halen yürüttüğü görevin karşılığı olan döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılması gerekir" denildi.

Başvuruda ayrıca, araştırmacı kadrosuna atananların, atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aylık, ek ücret, tazminat, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin toplam net tutarının sabit bir değer olarak esas alınacağına dikkat çekilerek, fazla mesai ve performansa dayalı ek ödeme gelirlerinin de sabit ücret olarak esas alınacak tutara eklenmesi gerektiği belirtildi.

12 Ocak 2012 Perşembe

Edirne Milletvekili Recep GÜRKAN Araştırmacı kadrosuna atanlar ile ilgili soru önergesi verdi

8 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Edirne Milletvekili Recep GÜRKAN, vermiş olduğu soru önergesiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalarda, AKP Hükümetinin almış olduğu yetkiyi adaletli bir şekilde kullanmayarak, çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnamelerle çalışan kesimleri mağdur ettiğini vurguladı.

Yıllarca ülkesine hizmet etmiş yetişmiş kadroların, bilinmeyen ihtiraslar uğruna yok sayılarak, gözden çıkarılması ve mağdur edilmesini kabul etmek mümkün değildir.

Toplum olarak yapılan haksızlıkların, yanlışların karşısında olmazsak, bana bir şey olmadı beni ilgilendirmez anlayışını kabul edersek, sıra bize geldiğinde yalnız ve her şey için çok geç kaldığımızı hissetmemek için bugünden duyarlılığımızı ortaya koymamızın anlamlı olacağı düşüncesini özellikle belirten Edirne Milletvekili Recep GÜRKAN’ın vermiş olduğu soru önergesi şöyledir;

Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasında, çalışan personelin mağdur edilmeyeceği yönünde açıklamalar yapılmış olmasına rağmen, Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrolarında bulunanlar; 03.06.2011 tarihli 639 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Araştırmacı” kadrosuna atanmak suretiyle çok büyük bir mağduriyet yaşamışlardır.
Bu bağlamda;
1) Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı ve Müdür kadrolarında görev yapmakta iken, Araştırmacı Kadrosuna atanarak mağdur edilen personel ile ilgili olarak, mağduriyetlerinin giderilmesi adına bir çalışmanız var mı?
2) TBMM Teşkilat ve Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunlarında yapılan değişikliklerde benzer personeller için yapılan düzenlemelerin, mağdur edilen bu personeller ile ilgili olarak ta düzenlenmesi eşitlik ilkesi açısından daha doğru olmaz mı?
3) Araştırmacı kadrosuna atanarak mağdur olmuş bu personellerin, yaşadıkları sıkıntıların gecikmeden çözülmesi adına kısa süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Top Anayasa Mahkemesinde

4 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız


12 Kanun Hükmünde Kararname'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

30 Aralık 2011 Cuma gününe kadar, 12 KHK'nın iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası açıldı.

Anayasa Mahkemesi'ne götürülen KHK'lar şöyle:

"655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

657 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,

658 sayılı Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK,

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK,

660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

661 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,

662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,

665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK,

olmak üzere 11 adet KHK'nın tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eklerindeki cetvel ve listeler;

666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK'nin ise, kamu personeline sağlanan mali ve sosyal haklar hariç olmak üzere, mali ve sosyal haklar bağlamında kamu personeline daha önce yapılan ödemelere ilişkin Kanun ve KHK'leri yürürlükten kaldıran düzenlemeler ile Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı idari personeli ile Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda istihdam edilen 'Uzmanların' kazanılmış haklarını ellerinden alarak personel arasında kurum içi eşitsizlikler yaratan düzenlemeler."

Anayasa mahkemesinin Sayın Yargıçlarının vicdanları, Araştırmacı Atananların sesini duyabilecek mi?  Bekleyip Göreceğiz

10 Ocak 2012 Salı

Türk Sağlık-Sen ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ

7 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'ı ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Müsteşar Yardımıcısı Sayın Turan Buzgan ile Personel Genel Müdürü Sayın Güven Bektemür'de hazır bulundu.

Ziyarette sağlık çalışanlarının sorunları içeren bir rapor ile Türkiye Kamu-Sen tarafından hazırlanan Anayasa Çalıştay'ı raporu Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'a sunuldu.

Araştırmacı Kadrosuna Atananların Durumu

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ziyarette araştırmacı kadrosuna atananların mağdur edildiklerini belirterek "Teşkilat yasasının değişmesi ile birlikte araştırmacı kadrosuna atanan Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür yardımcıları ekonomik kayba uğrayarak mağdur edildiler. Bu görevlerde bulunanlarda mevcut kadroları üstlerinde kalsaydı böyle bir sorun olmayacaktı. Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı'nda bu durum böyle gerçekleşti. Fakat bizde kadroları ellerinden alınarak mağdur edildiler" dedi.

Konu ile ilgileneceklerini kaydeden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ise"Diğer Bakanlıklarda ne ise bizde de aynısı olacak. Mağduriyeti gidereceğiz. Bunun için bir kanun maddesi yazılması lazım. Mağduriyetin giderilmesi için çalışma yapılacaktır" dedi.

Araştırmacı'ları Bakanlar kurulu Yine Unuttu

0 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar konulu 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki bazı cetvellerde değişiklik yapılmasına rağmen, Mağdur edilen Araştırmacıların mağduriyetlerinin kaldırılması ya da en azından azaltılması için, Tüm Araştırmacıların Çalıştığı Bakanlık ayırımı olmaksızın, Aynı oranda özel hizmet tazminatı alması yönündeki talebimiz maalesef dikkate alınmamıştır.

Tırnağın varsa başını kaşı diye bir söz vardır ya hani. Siz sayın Araştırmacılar kendi başınızı kendiniz kaşımak durumundasınız. 

Dava mı açarsınız? Basın bildirisi mi hazırlarsınız? Eylem mi yaparsın?

Tercih Sizin...

9 Ocak 2012 Pazartesi

Düpedüz Haksızlık!

3 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız

Düpedüz Haksızlık!***

Teşkilat yasaları hazırlanırken belli konularda gerekli hassasiyet gösterilmemiştir. Özellikle sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ile diğer bakanlıkların teşkilat yasasının mevcut idarecilerinin durumu ile ilgili yaptığı düzenlemeler kıyaslandığında Sağlık Bakanlığında idareci olarak çalışanların ciddi manada mağduriyetleri söz konusudur. Diğer bakanlıklarda değişen teşkilat yasalarında mevcut idarecilerin maddi kayıplarının olmasına fırsat vermeyecek düzenlemeler yapılırken Sağlık Bakanlığında bu hususa dikkat edilmemesi ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hükümetler, politika belirlemede ve belirlediği politikaları uygulamada seçici davranabilir, istediği kişilerle çalışabilmelidir. Teşkilat yasası ile bu mümkün kılınmıştır. Ancak böylesi önemli bir konuda tüm bakanlıklar ortak bir mevzuat geliştirmeliydi ve mutlak surette mevcut idarecilerin ekonomik ve özlük haklarında hiçbir şekilde kayba fırsat verilmemeliydi. Her çalışan gibi her idareci de aylık gelirine göre bir yaşam standardı belirlemiştir. Gelirde meydana gelmiş olan ani ve büyük miktardaki düşüş kişilerin tüm sosyal yaşantısını alt üst edecek kadar tehlikeli bir sonuç doğuracaktır.

Ayrıca teşkilat yasası ile araştırmacı kadrosuna atananların maaşında ciddi oranda kayıp olacağını maliyecilerin bilmemesi mümkün değildir. Bunun bilerek yapılabilmesi ise ciddi bir garabettir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli ve hak mağduriyetini ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

***

Semih DURMUŞ
 
Sağlık-sen Genel Sekreteri

6 Ocak 2012 Cuma

Zeka Testi :)

1 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız


Bugün Araştırmacı arkadaşların zekasını ölçüyoruz.


 Hangi araştırmacı grubu daha zeki anlayalım bakalım.


Zekanızı ölçmek istiyorsanız  resmi tıklayınız.

Özelleştirilme nedeniyle 4046 sayılı kanunun 22. maddesi gereğince Araştırmacı kadrosuna atanan personelin mağduriyetleri

3 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Araştırmacı olarak çalışan bir arkadaşımızın,  Bayındır Memur-Sen Genel Başkanına sunmuş olduğu bilgilendirme yazısını sizlerle paylaşıyoruz***

" MEMUR-SEN SENDİKASI ÜYELERİNİN TALEPLERİ
1 - KİT’lerde Müdür olarak görev yapmakta iken Özelleştirilme nedeniyle 4046 sayılı kanunun 22. maddesi gereğince ARAŞTIRMACI kadrosuna atanan personelin mağduriyetlerinin giderilmesi:
KİT’lerde 1 sayılı cetvele tabi müdür olarak görev yapmakta iken özelleştirme nedeni ile kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen ve ARAŞTIRMACI kadrosu verilen personellerin özlük hakları aşağıda belirtildiği üzere, yarı yarıya düşmektedir.
- Özel hizmet tazminatları % 135-200 iken %60’a düşmektedir.
- Yan ödeme katsayısı 1500 iken 900’e düşmektedir.
- Ek ödenekler ve ikramiyeler kesilmektedir.
- Özelleşmeden önceki Kurumda (2500 TL-3000 TL) olarak ele geçen net maaş dondurularak, yeni başladığı Kurumda Araştırmacı kadrosuna ait maaş olan 1700 TL belirlenmekte olup, aradaki fark kapanıncaya kadar gelen zamlardan faydalandırılmamakta ve yıllarca büyük bir mağduriyet yaşanmaktadır.
Ayrıca, İmza atamazsınız, göreve gidemezsiniz, gitseniz de maddi imkanlardan yararlanamazsınz, Denge tazminatı alamazsınız, Döner sermaye katkısı alamazsınız. Yine sizinle ilgili, çalışma tebliğ yazılmamış, İl Müdürü emrine verildiği halde Makam tarafından Şube Müdürü emrine yazılı olarak görevlendirme gibi akla gelen veya gelmeyen doğru ve yanlış veya araştırılmadan keyfi uygulamalar yapılmaktadır.
Yine Kamu Kurum ve Kuruluşlarda çok farklı görevlendirmeler yapılmaktadır. Örnek, İç denetim, Müdürlük, , Uzmanlık, Memurluk, atıl vaziyette tutularak mesaiye gelip gitmesi sağlanmakta daha da içler acısı hiç mesaiye gelmemek gibi bilinen yada bilinmeyen uygulamalar yapılmaktadır.
Araştırmacı kadrosunun görev tanımı net olarak yapılmadığından, hiyerarşik yapıda yeri ve çalışma alanı belirlenmemiştir. Araştırmacı görevinde bulunanlar önceki hizmet yerlerinde gerekli eğitim kurs ve imtihanları başarı ile geçerek şef, müdür yardımcısı ve müdür kadrolarına atanarak görevlerini yıllarca özveri içerisinde yerine getirmişlerdir. Yönetici görevinde bulunan bu personellerin kendi isteği dışında özelleştirme nedeniyle atandıkları kurumda atıl duruma düşürülmesi, gerek ülke gerek kamu açısından büyük bir kayba ve haksızlığa neden olmaktadır.
Ayrıca, Kurumlar arsında, TRT Genel Müdürlüğündeki Araştırmacılar, Türk Silahlı Kuvvetlerdeki Araştırmacılar, Özelleştirmeden gelen araştırmacılar, Diğer Araştırmacılar, tüm Araştırmacılar arasında özlük haklarında farklılıklar mevcuttur. En mağdur olan Özelleştirmeden gelen araştırmacılardır.
Çözüm olarak;
1 - Atanılan yeni kurumdaki emsal müdür kadrosunun özlük hakları ile denkleştirmek suretiyle, özel hizmet tazminatı, yan ödeme katsayıları, ek ödemeler bir bütün olarak eski görevlerine devam ediyormuş gibi, 1 sayılı cetvel tazminatı dahil (ek tazminat) yükseltilerek mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.
Kamu Kurumundaki 1 sayılı cetvele tabi Müdürler ek tazminatları %100 ’e çıkartıldı, KİT lerde görev yapan Müdürlerin ise % 100 den % 200’e çıkarıldı. Bu durumdan Özelleşmeden gelen Müdürler her iki tarafta mağdur olarak Ek tazminat alamamıştır. Bu durumun geriye dönük olarak düzeltilerek. Gerek Adaletin sağlanması, gerekse Davaların düşmesi sağlanmalıdır.
2 - Kurumda boş bulunan Müdürlük kadrolarına atanması noktasında Müdürlük hakları bulunan ve tecrübeleri sabit araştırmacıların atanması öncelikli olarak hak verilmeli Araştırmacı olmaması halinde diğer personel değerlendirilmelidir.
3 – Son dönemlerde özelleştirmelerin hızlı olması ile sayıları bir hayli artan Araştırmacıların, özlük hakları, hiyerarşik yapısı, görev tanımı ve çalışma alanı net olarak belirlenen ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarca birlikteliğin sağlanması bakımından yeni bir yönetmelik, tebliğ, veya tüzük yayınlanarak, mağdur ve atıl olmaktan kurtarılmalıdır.
4 – 1 sayılı cetvele tabi Müdür olarak görev yapan Araştırmacıların Şahsa bağlı haklardaki 3 yıl ile sınırlamanın ve 3 yıl sonunda yeniden ilk maaşa dönmesi gibi kişiyi büyük bir mağduriyete sevk eden düzenlemenin acilen düzeltilmesi.
5 – Döner sermaye Kuruma ait, tüm personelin katkısı ile meydana gelen ilave gelirdir. Elde edilen bu gelir yasal çerçeve içerisinde personele eşit bir şekilde dağıtılması adalet ve hakkaniyetli olanıdır. Ne hazindir ki aynı Kurumda Araştırmacılar dahil elde edilen gelir dağıtılırken Araştırmacılar siz alamazsınız, neden sebebi ve yasal zemini yok. Siz o Araştırmacının halini düşünün. Acilen bu yanlış ve sebepsiz uygulama düzeltilmelidir. 

- Araştırmacı 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/SAMSUN"

*** (Gönderilen metinde isim olmasına rağmen ismi yayınlamadık. İlgili arkadaşımız bize isminin yayınlanması konusunda bir bilgi iletirse ismini yayınlayacağız)

5 Ocak 2012 Perşembe

Bugün!

0 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün bir araştırmacı olarak araştırma yapmaya vakit bulamadım. Baktım sizden de gelen birşey olmamış bende sayfanın bugünü boş kalmasın diye bunları anlattım :)

Güzel haberlerde buluşmak üzere...

4 Ocak 2012 Çarşamba

Dava Dilekçesi 3 (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

1 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasına ilişkin 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile araştırmacı yapılan Şube Müdürü Bir arkadaşımızın dava dilekçesini Dosyalar bölümünde yayınlıyoruz

Duyarlı Tüm Arkadaşlara teşekkür ederiz.

Sizler gönderdikçe biz yayınlamaya devam edeceğiz..
*** Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 9 kişi dava açmış. Hepsi ile gurur duyuyoruz.
   Bu davalara karşı idari mahkemelerce yürütmeyi durdurma kararı verilmese de (ki böyle bir beklentimiz zaten yok), önemli olan birden çok idari mahkemenin konuyu Anayasa Mahkemesine taşınmasıdır.
  Yapılan Hukuksuzluklara DUR diyecek, Hukukun üstünlüğe inanan ve bu yönde vicdanları ile karar verecek yargıçların ülkemizde var olduğuna inancımız sonsuzdur.

CHP'nin Anayasa mahkemesine başvuru dilekçesi

0 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
   2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurduğunu bir önceki haberimizde vermiştik.Elimize ulaşan CHP'nin Anayasa Mahkemesine verdiği dava dilekçesini dosyalar bölümünde yayınlıyoruz.Ancak Hastane yöneticilerine Kötü haberi vermek durumundayız. Söz konusu kararname ile Şube Müdürü, İl Sağlık Müdür yardımcısı gibi unvanlarda görev yapanların Araştırmacı kadrosuna atanmasını sağlayan Geçici 4. Maddenin iptali istenirken, Hastane yöneticilerini Araştırmacı yapan Geçici 5. maddenin iptali maalesef istenmemiştir.Bu bir gaflet midir? Yoksa başkaca hesaplar mı var? Orasını Allah'a havale ediyoruz..

Dava Dilekçesi Örneği 2

0 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
Sağlık Bakanlığında Şube Müdürü bir Araştırmacı Arkadaşın açmış olduğu davanın dilekçesini yayınlıyoruz.

Dava açan Sağlık Bakanlığı Mensubu  arkadaşımızı gösterdiği yüreklilikten dolayı tebrik ediyoruz.

Dilekçe örneği Dosyalar bölümünde yayınlanmıştır.


*Dava açan arkadaşlar mail ile dava dilekçe örneklerini gönderirler ise yayınlamaya devam edeceğiz. Lütfen paylaşmaktan çekinmeyin.

** Başka bir mağdur arkadaş 60 günlük süreyi geçirdiğini dava açıp açamayacağını soruyor. şahsi kanaatimiz onlarında dava açabileceği yönündedir. sadece her hangi bir şekilde iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa 60 günden önceki haklarını alma konusunda sıkıntı çekebilirler. Ama en azından sonrasını kurtarma şansları olabilir. Ayrıca açılan her dava kişisel hakların kullanılması demektir.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu.

0 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu.Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda yabancı doktor çalıştırılması, kamu hastane birliklerinin kurulması, Sağlık serbest bölgelerinin oluşturulması, Kadroların iptal edilmesi, araştırmacı kadrolarına atama yapılması görevleri Klinik şeflerinin eğitimci kadrosuna atanması ve sağlık çalışanlarına ikamet zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemelerin iptali istendi.Söz konusu iptal başvurusu kararnamenin 32 maddesinde yer alan bazı düzenlemeleri içermekte.

İptali talep edilen hükümleri görmek için tıklayınız.
(Kırmızı olarak yazılan hükümler CHP'nin iptalini istediği düzenlemelerdir)

Henüz tarafımızca Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvurusunun tam metnine ulaşılamamış olmakla birlikte Personel rejimini düzenleyen ve Merkez Teşkilatı ile Sağlık Müdürlüğü kadrolarını düzenleyen geçici 4. Maddenin iptali istenmiş olmakla birlikte Hastane Müdür ve Müdür Yardımcılarını araştırmacı yapan geçici 5. Maddesinin iptalini istemediği görülmektedir.

Neden bu şekilde bir talep yapıldığını anlamakta zorlanıyoruz. Galiba hastane yöneticilerini CHP de gözden çıkardı...

3 Ocak 2012 Salı

Cumhurbaşkanına Sorun Uygulaması

0 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız


Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından herkesin istediği soruyu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sorabilmesine imkân verecek “Cumhurbaşkanına Sorun” uygulaması başladı. Bu uygulama, Cumhurbaşkanı Gül’ün halkla daha yakın temas halinde olmasını sağlayan yeni bir iletişim platformu değeri taşıyor.

“CUMHURBAŞKANINA SORUN” UYGULAMASI NEDİR?

“Cumhurbaşkanına Sorun” adlı uygulamada, aylık dönemler halinde, isteyen herkes her konudaki sorusunu Cumhurbaşkanı Gül’e sorabilecek; dileyenler sorularını video olarak da gönderebilecek. Ayrıca herkes, uygulamada daha önce sorulmuş olan soruları da oylayabilecek. Böylece aylık periyotlar halinde dönemlere ayrılan uygulamada en çok oyu alan sorular ortaya çıkacak. Bu sorular arasından seçilecek beş sorunun sahibi, Çankaya Köşkü’nde sorularını bizzat Cumhurbaşkanı Gül’e sorabilecek. Video kaydına alınacak bu görüşmeler, yine aynı platformda yayınlanarak tüm dünyaya ulaşmış olacak.

Sayın Araştırmacı Arkadaşlar;

Cumhurbaşkanımıza soru göndermek suretiyle biz de taleplerimiz iletelim.Ne kadar çok talep giderse dikkate alınma ihtimali artabilir.

Kısa ve öz şekilde gönderilecek sorular oylanabiliyor. Araştırmacıların sorunlarını içeren soruları da beğenmek suretiyle elimizden geleni yapalım


2 Ocak 2012 Pazartesi

663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

0 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
02.11.2011 Tarih ve 28103 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bugün yürürlüğe girmesi 2 ayını doldurmuş bulunmaktadır.

Söz Konusu 633 sayılı KHK'nın Geçici 4. maddesi ile  KHK'nın yürürlük tarihi itibari ile Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarına atanmış olan,İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ile Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri sona ermişti. Görevi sona eren bu personel ise Merkez veya taşra teşkilatında ihdas edilen Araştırmacı Kadrolarına atanmıştı.

Bugün Yani 02.01.2012 Günü itibari ile Maaşları dondurulmuş Araştırmacıların İdari Mahkemelere Dava açma süresinin son günü olduğunu hatırlatmak istedik.

Merak ediyoruz.

Dava açan olacak mı? Yoksa Kurulan Hastane Birliklerinde belki sözleşmeli bir uzman ya da hastane Müdürü Müdür yardımcısı olabilirim, dava açarsam Bakanlık beni mimler de benimle sözleşme imzalamaz çekincesi ile bu haklarından tamamen vaz mı geçecekler?

Bekleyeceğiz ve göreceğiz...

Hukuk Devleti İlkesinin Son KHK'lar ile nasıl katletildiğini gördük. Peki Hukuk Devletine İnan Yürekli Araştırmacılar Var mı?