18 Ocak 2014 Cumartesi

BİRAZ BURUK DA OLSA YİNE DE HAYIRLI OLSUN

2 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız

Kamuoyunda "tam gün" tasarısı olarak bilinen, sağlık bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ''torba tasarı'' Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylandı.

İçinde Sağlık araştırmacılarının mali haklarında kısmi iyileştirme de içeren ve kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen torba kanunun 8. maddesi ile Sağlık araştırmacılarının durumu kısmen düzeltildi.

Resmi Gazete' nin 18 Ocak 2014 CUMARTESİ günü yayınlanan 28886 sayılı nüshası ile Sağlık Araştırmacıları kısmi de olsa rahat bir nefes aldı.

Darısı diğer Araştırmacı arkadaşlarımızın başına derken, Kamudaki tüm araştırmacılar için aynı Ek Gösterge ve Özel hizmet Tazminat oranı ile Görev tanımı için mücadeleye devam edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

3 Ocak 2014 Cuma

TAM GÜN YASASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

10 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
İçinde Sağlık araştırmacılarının mali haklarında kısmi iyileştirme de içeren ve kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen torba kanun üzerindeki görüşmeler, TBBM'nin 02.01.203 tarihli oturumunda gece saat 21:00 de tamamlandı.

Kabul edilen yasanın 8. maddesi ile Sağlık araştırmacılarının durumu kısmen  düzeltildi.

Yapılan düzenleme ile Sağlık araştırmacılarının  maaşları araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki kadroları üzerinden ve memur maaş zamlarına yapılan maaş artışlarından faydalanmak suretiyle devam edecektir.

Ayrıca 375 sayılı KHK'nın Ek 9. maddesince ödenen ek ödemelerde araştırmacı olarak değil, yine daha önceki kadro ünvanları üzerinden ödenecektir.

Döner sermaye ek ödemelerini ise araştırmacı olarak almaya devam edeceklerdir. Daha doğrusu 375 ek 9. gereğince aldıkları ek ücret Döner sermaye ek ödemesinden fazla olacağı için döner sermaye alamayacaklardır.

Hak arama mücadelesinde Araştırmacıların yanında olan tüm Milletvekillerine, Sendikalara ve Araştırmacılar Dayanışma ve Eğitim Derneğine (ADYED) teşekkür ederiz.Diğer Araştırmacı olarak atanan arkadaşlarımızın  sorunlarının çözümünde de aynı kararlılığın gösterilmesini tüm taraflardan talep ediyoruz.

Biz bu sayfalarda, tüm mazlum araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğimizi ve  araştırmacıların görev tanımlarından ek ödeme, ek gösterge ve özel hizmet tazminatında kadar tüm proplemlerini takip etmeye devam edeceğiz..


5 Aralık 2013 Perşembe

SAĞLIK ARAŞTIRMACILARININ MALİ HAKLARININ KISMI DÜZENLEMESİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ

2 Yorum. Okumak veYorum Yapmak İçin Tıklayınız
663 Sayılı KHK'da değişiklik öngören tasarının arastırmacıları ilgilendiren maddesi aşağıdaki şekilde TBMM Genel Kurulunun 04.12.2013  tarihli oturumunda kabul edilmiştir

MADDE 8- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki
kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir. Ancak bunların döner sermaye ek ödemeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenir.”


Görüşmeler esnasında maddenin diğer KHK'lar ile araştırmacı olanları da kapsaması, yürürlük tarihinin 02.11.2011 olması  gibi hususlarda verilen önergeler ise red edilmiştir.

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler önergeler ve oylama sonucu ile ilgili tutanak yazımızın devamındadır.